KDU.breadcrumbs.homeDP Hvozdečko Proč by neměl být ve Hvozdečku lom?
Zpět

Proč by neměl být ve Hvozdečku lom?

Přidáno 13. 4. 2016
Ilustrační foto
Hvozdečko je jedna z mála obcí odkud lidé dnes neutíkají, ale naopak se do ní nově stěhují a její obyvatelé se aktivně podílejí na společenském životě obce. Současnou idylu a veskrze pozitivní vývoj však narušují snahy zahraničního subjektu s vlastnickými kořeny ve Švýcarsku otevřít hned vedle obce lom na vápenec.
Hvozdečko je malebná tichá vesnička v těsném sousedství známého a turistky hojně navštěvovaného Bouzova. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382. Obyvatelé se živili zemědělstvím a přilepšovali si prací v okolních lesích.

Současnou idylu a veskrze pozitivní vývoj v obci však již delší dobu narušují snahy zahraničního subjektu s vlastnickými kořeny ve Švýcarsku otevřít hned vedle obce lom na vápenec.
Místní organizace KDU-ČSL se společně s hvozdečskými občany a v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce Bouzova z 11.11.2015 staví proti otevření Dobývacího prostoru Holý vrch nad Hvozdečkem.

Zde uvádíme hlavní argumenty proč by k otevření lomu v žádném případě nemělo dojít:
 • těžební činnost je v přímém rozporu se strategickým plánem rozvoje obce Bouzov. Obec klade důraz na rozvoj a podporu cestovního ruchu. Silniční doprava těžkými nákladními soupravami by zásadně omezila slibně se rozvíjející cykloturistiku. Krajinu zhyzděnou těžební činností nemá zájem nikdo navštěvovat
 • zastupitelstvo obce Bouzov, jako nejvyšší orgán obce, vydalo na svém mimořádném zasedání dne 11.11.2015  jednoznačně zamítavé stanovisko k projektu znovuotevření opuštěného lomu
 • otevření lomu by vedlo k trvalému poškození krajiny, zatížení obcí Hvozdečko, Kovářov, Slavětín, Chudobín těžkou dopravou, ke zvýšení prašnosti a zatížení hlukem
 • lommová činnost by se odehrávala několik set metrů od center obcí Hvozdečko a Střemeníčko
 • těžba vápence je podnikatelskou aktivitou soukromé firmy Agir s.r.o. s jediným majoritním Švýcarským vlastníkem. Těžba vápence v České republice podle hornických ročenek posledních 20 let neustále klesá. Těžba vápence v Lokalitě Hvozdečko se neshoduje ani se surovinovou politikou Olomouckého kraje
 • v dnešní době je jiná než železniční a popřípadě lodní doprava vytěžené horniny ve vyspělých zemích nemyslitelná. Těžaři ve Hvozdečku uvažují automobilovou dopravu těžkými nákladními auty, která mají denně projíždět centry obcí Kovářov a Slavětín
 • tyto silnice nejsou na tak silné zatížení dopravou dle vyjádření ředitelství silnic a dálnic dimenzovány. Hlukové a prašnostní limity jsou již nyní na komunikaci III/37313, která vede centrem Slavětína v některých obdobích roku překročeny
 • dobývací prostor byl Obvodním báňským úřadem stanoven protiprávně, neboť nebyl doložen nezbytný souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru živ. prostředí, orgánu ochrany ovzduší
 • vážný a trvalý odpor občanů k těžbě trvá již od roku 2004, kdy Agir s.r.o. poprvé představila svůj záměr na obnovení těžby. O silném odporu svědčí i založení občanských sdružení (nyní Spolků): Spolek Holý Vrch a  Bouzovská vrchovina, mají boj za záchranu okolní krajiny přímo zakotveny ve stanovách
 • těžbou a manipulací s vápencem (zejména drcení) dojde ke zhoršení čistoty ovzduší, problémový je hlavně výskyt prachových částic PM10, s karcinogenním účinkem. Proto, jak podotýká odbor životního prostředí Krajského úřadu Olomouc, nejpříznivější je nulová varianta, tedy nezahajovat těžbu
 • předkládaný návrh těžby 40.000t ročně není ekonomicky obhajitelný. Osekaná varianta je předkládána účelově proto, aby ekologické limity byly splněny a těžba byla zahájena. Logickým dalším krokem bude rozšíření těžby. Požadujeme zpracování  vlivu těžby na ŽP a zdraví obyvatel v plné rozšířené variantě
 • Spolek Holý vrch a jeho aktivita proti hornické činnosti ve Hvozdečku byla podpořena Hejtmanem Olomouckého kraje. Byli jsme písemně ujištěni, že záměr je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
 • v  oblasti využívaní nerostných surovin na území kraje je jednoznačně upřednostňována těžba v již otevřených prostorách

Žádost o otevření lomu nyní posuzují krajské úřady. Loby těžařské firmy je velké a nám je jakákoliv Vaše pomoc a podpora velkou posilou. I Vy se můžete zapojit do našeho boje, pokud Vám není lhostejný osud jednoho z nejkrásných a turisticky nejnavštěvovanějších koutů naší vlasti. Připojte svůj podpis pod petici proti otevření lomu:

http://www.petice24.com/petice_proti_vapencovemu_lomu_na_bouzovsku
štítky HvozdečkoLom