"Lidová strana je stranou všech, a proto ve vládní většině svědomitě se stará o to, aby se u nás nevládlo třídně ve prospěch stavu jednoho, nýbrž bude vždy pracovati, aby se vládlo stejně spravedlivě ke všem stavům a třídám obyvatelstva. Všichni jsou občany tohoto státu, všichni mají právo na živobytí."
Jsme politickou stranou založenou na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci. Vycházíme z odkazu evropské kultury a z tradic křesťanskodemokratických a křesťanskosociálních stran a hnutí u nás i ve světě.

V politickém spektru jsem stranou štředo-pravou. Na Bouzově se snažíme aktivní účastní na správě obce, ať již v obecním zastupitelstvu nebo jeho orgánech neustále spolupracovat na tom, aby se nám všem zde na Bouzově žilo lépe a snadněji.

Věříme, že dle starého pořekadla "člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůže" výše uvedené je možné a proveditelné. S rukama složenýma v klíně to ale nepůjde. A tak vyzýváme všechny kdo chtějí přiložit ruku k dílu, pojďme něco dobrého vytvořit...